معیارهای ظروف خوب برای رژیم غذایی چیست

برای گنجاندن در این بررسی، مقالات باید معیارهای ظروف چینی پذیرایی زیر را داشته باشند:
مقالات متن کامل به زبان انگلیسی منتشر شده در مجلات معتبر، مطالعات بر روی انسان در محیط‌های آزاد و (iii) مطالعاتی که توسعه یافته‌اند.
یا ابزارهای ارزیابی رژیم غذایی مبتنی بر ظروف بلور پایه دار و مطالعاتی که مصرف رژیم غذایی را با استفاده از ابزار یا نسخه اصلاح شده آن تخمین زده‌اند.
مقالات زیر از این بررسی حذف شدند: مرور مقالات، مقالات، نامه‌ها به سردبیر یا چکیده‌ها، گزارش‌های فنی در مورد محاسبه دستور پخت یا تجزیه و تحلیل تصویری غذاها، (iii) ابزارهای توسعه‌یافته یا مورد استفاده که مصرف غذاهای خاص را ارزیابی می‌کنند.
یا فقط مواد مغذی (مانند Na) یا مصرف فقط از یک وعده غذایی ظروف دکوری نقره خاص (مثلاً وعده های غذایی رستوران)، (IV) ابزارهای مبتنی بر ظرف ساخته شده یا استفاده شده است.
مصرف رژیم غذایی را بر اساس اطلاعات گزارش شده ارزیابی نمی کند، (v) ابزارهایی که از ابزارهای ارزیابی رژیم غذایی مبتنی بر غذا استفاده نکرده است.
اما از ابزارهای دیگر ظروف غذا پلاستیکی استفاده کرده است.
(به عنوان مثال، ابزارهایی که در زمان توسعه یا تایید شده به عنوان “مبتنی بر غذا” یا “مبتنی بر دستور غذا” برچسب گذاری نشده اند یا ابزارهایی با فقدان عبارت زیر: که آنها توسعه یافته اند.
به منظور ارزیابی دریافت رژیم غذایی بر اساس ظروف مخلوط به جای ترکیبات تک غذایی) یا (vi) مطالعاتی که مشخص نکردند کدام ابزار برای ارزیابی رژیم غذایی استفاده شده است.
محدودیت بر اساس ویژگی های شرکت کنندگان ایجاد نشد.
 • منابع:
  1. Development, validation and utilisation of dish-based dietary assessment tools: a scoping review
 • تبلیغات: 
  1. درست کردن زیردریایی با استفاده از پشم شیشه
  2. بشکه ای که توانسته گوشی موبایل را شارژ کند
  3. با کنجد مانع پوسیدگی دندانهایتان شوید
  4. دزدیده شدن انگشتر در مرکز خرید