قیمت خرید روغن کنجد عارف

هر ساله با پایان فصل برداشت کنجد و با توجه به تقاضای تولید کنندگان شاهد افزایش قیمت در کلیه فراورده های کنجدی و از جمله روغن کنجد هستیم، اما مهم ترین موضوع در اعتبار یک تولید کننده بدون شک حفظ و حتی بهبود کیفیت محصولات خود می باشد.

مجموعه تولیدی عارف روغن کنجد اصل اردکان همواره بر این باور است که کیفیت یک محصول می تواند بهترین تبلیغ برای یک تولید کننده باشد و همواره در طی مسیر کاری خود کیفیت و مرغوبیت روغن کنجد تولیدی را جزو اهداف و آرمان های خود دانسته است.

با توجه به موارد ذکر شده مصرف کنندگان روغن کنجد عارف و روغن کنجد 900 گرمی همواره با قیمت خرید بسیار مناسبی مواجه هستند، و دلیل این قیمت مناسب عرضه مستقیم و بدون واسطه کلیه محصولات کنجدی و بویژه روغن کنجد عارف در بازار می باشد.