فروش بهترین روغن کنجد

شاید سوال اکثر خریداران این باشد چه تفاوتی بین روغن ارده و کنجد وجود دارد، این دو که از یک دانه گرفته می شوند. فرق این دو محصول این است که، روغن کنجد به روش پرس سرد بدون هیچ گرمایی از دانه کنجد گرفته می شود و تمام خاصیت هایش در آن باقی می می ماند، اما برای گرفتن روغن ارده، کنجد بو داده و تفت داده شده که به ارده تبدیل شده است، روغنش را خارج می کنند و تعغیراتی در خاصیت و رنگ و بویش ایجاد می شود. بهترین روغن که برای ماساژ عضلات و بصورت استفاده درمانی مانند درست کردن ضماد مفید است روغن کنجد می باشد، که در عطاری ها به فروش می رسد.