عرضه روغن کنجد بکر

روغن کنجد بکر از جمله روغن هایی است که سرشار از خاصیت است و این بسیار شگفت انگیز است که  دانه ای به این کوچکی دنیایی از خاصیت ها را داشته باشد.

به سبب خواص و و فواید خوبی که روغن حیوانی در بازار دارد از این رو باعث شده است تا این محصول از فروش بالایی برخوردار شود.

به دلیل وجود سسامول در دانه های کنجد باعث می شود آسیب تابش به   DNAجلوگیری کند و از آن محافظت می کند.

اغلب مصرف کنندگان روغن حیوانی سعی می کنند تا از روغن حیوانی درجه یک برای مصارف خود استفاده کنند.

با مصرف روزانه و مداوم این روغن می توان از چین و چروک پوست صورت به شدت جلوگیری کرد و حتی از سرطان هی پوستی نیز جلوگیری نمود.