عرضه بهترین ارده سنتی

ارده آسیاب شده کنجد بو داده پوست گیری شده است. و همان فواید کنجد را دارد. کنجد هایی که در ایران به دست می آید در سه رنگ کنجد سیاه،کنجد قهوه ای و کنجد سفید است که مرغوب ترین و خوشمزه ترین آن کنجد سفید است که ارده های مرغوب از کنجد سفید به دست می آید. ارده برای افرادی که کم خون هستند و فقر آهن دارند، بهترین خوراکی محسوب می شود. ارده سنتی در اردکان تولید می شود و در بسته بندی های درب دار و مخصوص در فروش گاه های مواد غذایی عرضه می شود.