سیگنال الکتروانسفالوگرام موجب زوال مغز در افراد دیابتی می شود

بازاریابی عصبی، مطالعه واکنش مغز انسان نسبت به محرک های تجاری، برندها و سایر محرک های بازاریابی است.

سیگنال الکتروانسفالوگرام خام به دو باند فرکانسی آلفا (8-13 هرتز) و بتا (13-30 هرتز) فیلتر می شود.

پروتکل آزمایشی شامل چهار دسته از کالاها با پنج محصول است.

دستگاه ورزش eego (ANT Neuro، Enschede، هلند) با 32 کانال در فرکانس نمونه برداری 512 هرتز برای جمع آوری داده ها از 10 آزمودنی استفاده می شود.

ویژگی غیر خطی، تجزیه و تحلیل نوسانات کاهش یافته (DFA) از سیگنال های فیلتر شده استخراج می شود.

دو طبقه‌بندی‌کننده، شبکه عصبی (NN) و k نزدیک‌ترین همسایه‌ها (k-NN) برای تحلیل ویژگی‌های استخراج‌شده استفاده می‌شوند.

تجهیزات پزشکی

در این مطالعه از قطعات 1s سیگنال های EEG استفاده شده است. ویژگی‌های DFA نشان می‌دهد که دسته‌بندی فست فود بیشتر ترجیح داده می‌شود زیرا بالاترین دقت طبقه‌بندی 80٪ را به دست آورده است.

ترجیح داده شده ترین محصولات برای رده A (گوشی های هوشمند) آیفون، رده B (خودرو) هوندا، رده C (فست فود) مک دونالد و رده D (نوشیدنی ها) شیر است. مقدار DFA برای امواج آلفا بالاترین و برای امواج بتا در صورتی که آزمودنی ها محصولات را ترجیح دهند کمترین مقدار است.

الکتروانسفالوگرام (EEG) ثبت فعالیت مغز است.

در طی این آزمایش بدون درد، حسگرهای کوچکی به پوست سر متصل می‌شوند تا سیگنال‌های الکتریکی تولید شده توسط مغز را دریافت کنند.

این سیگنال ها توسط یک دستگاه ضبط می شود و توسط پزشک بررسی می شود.

روش الکتروانسفالوگرام معمولاً توسط یک متخصص بسیار آموزش دیده به نام نوروفیزیولوژیست بالینی در طی یک بازدید کوتاه از بیمارستان انجام می شود.

همچنین از شما پرسیده می شود که آیا با انجام درمان قسمت های مختلف آزمایش موافقت می کنید. این ممکن است شامل رضایت ویدیویی برای برخی از الکتروانسفالوگرام باشد.

قبل از شروع آزمایش، پوست سر شما تمیز می شود و حدود 20 حسگر کوچک به نام الکترود با استفاده از چسب یا خمیر مخصوص به آن متصل می شود. اینها توسط سیم به یک دستگاه ضبط الکتروانسفالوگرام متصل می شوند.