در زمان بلوغ، ماهی قزل آلا مورفولوژی را نشان می دهد

بر خلاف همتایان وحشی خود، ریزش جزئی (کمتر از 5 درصد از بدن) و آسیب باله‌ها به ویژه در باله پشتی که عمدتاً در اثر تهاجم درون گونه‌ای در طول پرورش نوجوان ایجاد می‌شود، نشان می‌دهند و همکاران، 2005؛ لاکروکس و ناکس، 2005).

در زمان بلوغ، ماهی قزل آلا اقیانوس اطلس پرورشی مورفولوژی را نشان می دهد که بسیار با ماهیان وحشی متفاوت است.

بزرگسالان پرورشی دارای سرهای بلندتر، باله های پرتوی کوچکتر، باله های چربی بزرگتر، خرپاهای افقی کوتاه تر در ناحیه تنه و فک های منحرف تر هستند (فلمینگ و همکاران، 1994).

نرهای پرورشی نسبت به نرهای وحشی که تقریباً عاری از چنین ناهنجاری‌هایی هستند.

آسیب بیشتری به کیپ‌ها و انحراف فک خود نشان می‌دهند.

ماهی قزل آلا اقیانوس اطلس مزرعه شده و پرورشی نیز از نظر مورفولوژیکی ساعت چوبی متفاوت است.

بالغ‌های پرورش‌دهی دریایی بدنی ساده‌تر، سر کوتاه‌تر، باله‌های پرتوی بزرگ‌تر و باله‌های چربی کوچک‌تری نسبت به بزرگسالان پرورش‌دهی نگهداری شده در قلم‌های دریایی دارند.

نرهای مزرعه‌دار دریایی نیز نسبت به ماهی آزاد پرورشی آسیب کمتری به ماهی‌های خود و انحراف فک کمتری نشان می‌دهند.

چنین تفاوت های مورفولوژیکی ممکن است برای موفقیت باروری بعدی مهم باشد (فلمینگ و همکاران، 1996، 1997).

به نظر می رسد پرورش جوجه کشی میوه آرایی سیب بر رشد پیش مغز (تلنسفالون) ماهی آزاد و قزل آلا تأثیر می گذارد (لما و همکاران، 2005).

به عنوان مثال، ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) و ماهی قزل آلا کوهو مغز کوچک تری نسبت به همنوعان وحشی با اندازه مشابه دارند.

مشخص نیست که آیا کاهش تکثیر سلولی telencephalon ماهیان اندازه لباس بافتنی نوزاد جوان با فعالیت شنا، ورودی حسی یا ساختار اجتماعی در تانک های جوجه کشی مرتبط است یا خیر.

اما مارکتی و نویت (2003) دریافتند که ممکن است بر عملکرد رفتاری بعدی ماهی های آزاد کشت شده تأثیر بگذارد. در طبیعت.

 • منابع:
  1. Cultured Atlantic salmon in nature: a review of their ecology and interaction with wild fish
 • تبلیغات: 
  1. کابل در برنامه آموزشی استفاده فراوانی می شود
  2. گسترش زمین های زیر کشت لیمو
  3. ترکیبات مفید و مضر موجود در زعفران
  4. خاصیت آنتی اکسیدانی انواع عسل