خرید و فروش روغن ارده کنجد

روغن ارده کنجد متجاوز از پنج هزار سال است که انسان به خواص معجزه آسای کنجد پی برده است.
پهلوانان قدیم آن را برای زیاد کردن زور می خوردند و امروز هم در بین قهرمانان ترکیه قابل توجه است و دارای ارزش زیادی است.

هندیها بیش از سایر اقوام برای این گیاه خاصیت و اثرات معجزه آسا قایلند و آن را زیادکننده قدرت و عامل طول عمر می شناسند، و روی این اصل آن را در تشریفات مذهبی زیاد می خورند و همانطور که ما ایرانیان خرما و انجیر خیرات می کنیم. آنها کنجد و شیرینهایی که با کنجد درست کرده اند خیر می کنند.

یکی از برند های قدیمی در زمینه تولید روغن کنجد، روغن کنجد گلناب است که اغلب محصولات خود را به بازارهای خارجی صادر می نماید.

بدون تردید علت طول عمر در بین مرتاضین و بعضی از دهاتیهای هندی خوردن کنجد است.خوردن این گیاه از قدیم در ایران معمول بوده است.نانوایان مغز آن را روی نان می پاشیدند و آن کاری است که الان هم باید معمول شود.

از گذشته تاکنون افراد زیادی از روغن گیاهی خوراکی برای مصارف خوراکی خود استفاده می نمودند که همین امر باعث افزایش کارخانه های تولیدی شده است.

حلواسازان آن را به کار می بردند که متاسفانه امروز ترک شده است روغن کنجد دیر فاسد می شود و سابقا خوردن آن بسیار معمول بوده و هنوز هم معمول است.