خرید مطمئن روغن کنجد فرابکر

روغن کنجد با روش مدرن کلد پرس و با فشار مستقیم به کنجد و بدون حرارت به دست می آید. روغن کنجد را می توان با انواع مختلف کنجد موجود در بازار تولید کرد. برخی از کنجد ها به دلیل اقلیم خاص و منطقه آب و هوایی محل کشت بو و رنگ بسیار عالی دارند. روغن کنجد فرابکر مرغوب ترین نوع روغن کنجد است که درصد خلوص بالاتری نسبت به نوع بکر آن دارد. یکی دیگر از مشخصه های روغن کنجد فرابکر بوی فوق العاده کنجد است، که بیشتر قابل استشمام است. در حال حاضر برند های بسیار کمی توانسته اند روغن کنجد فرابکر را تولید کنند. از این رو در بازار روغن کنجد ایران می توان مطمئن خرید کرد و شائبه ای بابت جعلی بودن عنوان فرابکر روغن نداشت.